Ochrona danych osobowych

Szanowny kliencie,

w związku z wprowadzeniem do stosowania przepisów RODO przesyłamy Państwu krótka informację na temat danych osobowych przetwarzanych przez Inter-Reh.

Informacje podstawowe:

Administratorem danych osobowych jest Inter-Reh z siedzibą w Kielcach ul. Tatrzańska 64, 25-550 Kielce. Twoje dane nabyliśmy w związku z realizacja umowy na usługi jakie Ci świadczymy lub świadczyliśmy.

W celu szczegółowych informacji o przetwarzaniu przez nas Twoich danych osobowych skieruj zapytanie do wyznaczonego przez nas Inspektora Ochrony Danych Osobowych tj. adres e-mail: biuro@inter-reh.pl lub adres pocztowy:
Inter-Reh ul. Tatrzańska 64, 25-550 Kielce

Cel przetwarzania przez Inter-Reh Twoich danych:

Przetwarzanie Twoich danych osobowych jest niezbędne do wykonywania umowy zawartej z Tobą w celu wykonywania naszych usług. Twoje dane tj. Imię, nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu, numer IP, numer PESEL, numer NIP są niezbędne w celu:

– umożliwienia prawidłowego świadczenia usług, zapewnienia prawidłowej obsługi

– technicznej, reklamacyjnej, marketingowej, promocyjnej i w razie potrzeby windykacyjnej, sądowej, egzekucyjnej

– obsługi poprzez formularz kontaktowy, e-mail lub telefonicznie

– prowadzenia danych statystycznych

– zapewnienia zasady rozliczalności

– potrzebne nam przechowywanie Twoich danych także dla celów podatkowych i księgowych

– prawo dostępu i sprostowania danych ( informacja zwrotna powinna nastąpić w ciągu 1 miesiąca od dnia otrzymania żądania ): jeśli zauważysz, że Twoje dane są niekompletne lub nieprawidłowe

– prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych: jeśli Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z prawem ale nie chcesz aby były usunięte lub jeśli Twoje dane nie są już potrzebne do realizacji umowy ale Inter-Reh ich potrzebuje dla celów windykacyjnych itp. Możemy ograniczyć przetwarzanie Twoich danych jeśli wniesiesz sprzeciw lub wniosek o ich usunięcie do czasu ustalenia przez Inter-Reh czy Twoje żądanie jest uzasadnione.

Gwarancja spełnienia przez Inter-Reh wszystkich Twoich praw wynikających z rozporządzenia o ochronie danych:   

– prawo do żądania usunięcia swoich danych jeśli

  • Twoje dane nie są już potrzebne do realizacji umowy tzn. nie są już niezbędne do celów dla których zostały zebrane.
  • Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem.

– masz możliwość wniesienia skargi w związku z nieprawidłowym przetwarzaniem przez Inter-Reh danych osobowych do organu nadzorczego jakim jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych.

– możesz wnieść sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych w szczególności co do przetwarzania danych, co do których jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora, a także co do danych przetwarzanych na potrzeby marketingu bezpośredniego. Wykorzystanie prawa do sprzeciwu nie prowadzi do tego, że Inter-Reh usunie wszystkie dane, a jedynie przestanie z nich korzystać.

Długość przetwarzania danych osobowych przez Inter-Reh:

Konieczne jest przechowywanie danych przez cały okres realizacji umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych. Z kolei po jej rozwiązaniu uzasadnionym jest przechowywanie danych przez kolejne 3 lata (okres przedawnienia roszczeń) lub ewentualnie do zakończenia procesu windykacji, procesu sądowego lub egzekucyjnego. Jednocześnie dla spełnienia zasady rozliczalności możemy przechować dane tak długo jak wymagają tego od nas organy publiczne i przepisy podatkowe.

Komu możemy udostępnić Twoje dane:

Inter-Reh może przekazać Twoje dane zgodnie z prawem telekomunikacyjnym organom publicznym walczącym z oszustwami i nadużyciami w internecie. Inter-Reh może udostępnić Twoje dane także w celach przeprowadzenia windykacji, egzekucji komorniczej lub na żądanie organów podatkowych.

Twoje dane nie będą przekazywanie przez Inter-Reh do Państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Twoje dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany jednakże nie będzie to wywoływać wobec Ciebie żadnych skutków prawnych. Profilowanie polega na przetwarzaniu Twoich danych poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o kliencie tj. zainteresowania, płeć, wiek, bycie studentem lub osobą pracującą.

 

Rok internetu za jedyne 12 zł.

Pakiet Prestiż 194 kanały Net 300 MB tylko 79 zł

 

Poleć nas swoim znajomym a Ty i osoba polecona która podpisze z nami umowę otrzyma dostęp do internetu przez miesiąc za 1 zł. Promocja nie ma ograniczeń czasowych ani ilościowych. Ile osób podpisze z nami umowę tyle miesięcy Ty dostaniesz za 1 zł, czyli możesz mieć rok internetu za jedyne 12 zł.